ELAB Care
      Thuiszorg op maat!

Informatie voor zorgvragers  

Zorg

ELAB Care vindt Huishoudelijke Ondersteuning ook Zorg. Daarom werkt ELAB Care uitsluitend met ervaren zorgprofessionals. Wij beseffen daarbij steeds dat wij werkzaam zijn in uw privé-omgeving. Dat geldt voor al onze producten. Er wordt bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening gehouden met uw wensen.

Wij kunnen de volgende diensten aanbieden:

Wmo Huishoudelijke Ondersteuning

WMO

Wmo Huishoudelijke Ondersteuning Plus

WMO

Huishoudelijke Ondersteuning voor Pgb-houders

WMO

Huishoudelijke Ondersteuning voor mensen zonder Wmo-indicatie

Iedereen

Uitbreiding van de Huishoudelijke Ondersteuning naar álle ruimten in het huis

Iedereen

Was- en strijkservice (van vuile was tot in de kast)

Iedereen

Boodschappenservice

Iedereen

Ramen zemen buitenzijde begane grond

Iedereen

Klein tuinonderhoud

Iedereen

Gezelschap voor de eenzame uurtjes

Iedereen


Zorgarrangement

In een persoonlijk gesprek bekijken we welke werkzaamheden wij voor u (maar soms ook samen met u) kunnen verrichten. Alle werkzaamheden kunnen daar deel van uitmaken. Zo stellen we met u een afgewogen zorgarrangement samen en leggen dat vast in het zorgplan. Daarmee gaat onze zorgprofessional aan het werk.

Wij kennen de hiernaast genoemde zorgarrangementen.


Wmo Huishoudelijke Ondersteuning (Plus)

De Wmo Huishoudelijke Ondersteuning is een voorziening die uw gemeente verstrekt op basis van een indicatie. Vastgesteld wordt of u (al dan niet) samen met uw directe (sociale) omgeving in staat bent om uw huishouden op orde te houden. In de Wmo gaat het daarbij over een schoon en leefbaar huis. Uw gemeente heeft bepaald hoe daaraan vorm moet worden gegeven en welke taken daartoe behoren. In de meeste gevallen draagt de gemeente de kosten van het minimum-arrangement (arrangement A of B). Indien u meer taken in het arrangement wenst, dient u die veelal zelf te betalen.

Bij Huishoudelijke Ondersteuning Plus nemen wij ook de regie over het huishouden van u over. Of dat nodig is moet blijken uit de indicatie die de gemeente afgeeft.  


Huishoudelijke Ondersteuning voor Pgb-houders

Indien u voor Huishoudelijke Ondersteuning bent geïndiceerd kunt u in sommige gemeenten kiezen voor een Persoonsgebonden Budget (Pgb). Daarmee kunt u zelf uw zorg inkopen. Het Pgb dekt vaak 'slechts' de kosten van het minimum-arrangement.


Huishoudelijke Ondersteuning voor niet-geïndiceerden

Ook indien u niet geïndiceerd bent, maar ondersteuning wenst bij uw huishoudelijke taken, kunt u met ons een arrangement afspreken. U kunt gebruik maken van onze zorgprofessionals. Wij berekenen u geen commercieel tarief, maar een uurtarief dat gelijk is aan de gemiddelde prijsafspraken die met de diverse gemeenten zijn gemaakt. Ook bestaat de mogelijkheid een all-in arrangementsprijs over te komen. Daarbij ligt de nadruk op het te bereiken resultaat en niet op de in te zetten uren.


Privacy

ELAB Care gaat altijd zorgvuldig om met uw privacy. Daarvoor hebben wij een privacy-reglement opgesteld. Wilt u dat reglement lezen, klik dan hier.Zorgverleners clicken hier.


 
E-mailen
Bellen
Map
Info