ELAB Care
      Thuiszorg op maat!

Gedragscode ELAB Care


ELAB Care heeft haar gedragscode vastgesteld. Het doel van de gedragscode is:


  • Het bestrijden en voorkomen van discriminatie (daaronder begrepen onheuse bejegening of direct dan wel indirect onderscheid op grond van ras, levensovertuiging, nationaliteit, leeftijd, handicap en/of chronische ziekte, arbeidsrelatie (part-/fulltime), sekse, godsdienst, seksuele geaardheid, politieke gezindheid, arbeidscontract (onbepaald/tijdelijk), burgerlijke staat), seksuele intimidatie, agressie en pesten;
  • De goede imago van ELAB Care bewaken en behouden;
  • Het beschermen van alle medewerkers;
  • Het behouden van een prettige werk- en leefomgeving. 

Click op de knop rechts op deze pagina voor het Pdf-bestand van de gehele gedragscode.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info