Wat kunnen wij voor u doen?

ELAB Care is in diverse gemeenten leverancier van kwalitatieve thuiszorg. De Huishoudelijke Ondersteuning wordt verleend door bij ELAB Care aangesloten beroepskrachten.


ELAB Care levert:

  • Wmo Huishoudelijke Ondersteuning
  • Wmo Huishoudelijke Ondersteuning Plus
  • Huishoudelijke Ondersteuning voor Pgb-houders
  • Huishoudelijke Ondersteuning voor mensen zonder indicatie

 

 


ELAB Care maakt gebruik van zorgprofessionals die ruime ervaring hebben in de thuiszorg. Uitgangspunt is dat iedere cliënt een vaste hulp heeft die, behoudens vakantie en ziekte, aan de cliënt gekoppeld blijft. Maar ook tijdens vakantie en ziekte van de vaste hulp wordt teruggegrepen op een vaste vervanger.


WMO-cliënten Oosterhout

De gemeente Oosterhout biedt per 1 januari 2017 weer Hulp bij het Huishouden in Natura (zie het artikel bij NIEUWS op deze pagina). 

Oosterhoutse WMO-cliënten die vanaf 1 januari 2017 in aanmerking komen voor Hulp bij het Huishouden IN NATURA kunnen zich nu aanmelden bij ELAB Care. U kunt zich aanmelden met uw vertrouwde hulp. Die hulp blijft dan aan u gekoppeld. Met uw hulp sluiten wij een overeenkomst. 

Ook als u (nog) geen vaste hulp heeft kunt u zich inschrijven. Wij zoeken dan een hulp voor u.

Voor meer informatie belt u: 0162-741449 of

Click hier om nu aan te melden.